ایران و جهان در هفته ای که گذشت شنبه 30 فروردین

با فریبا شیرازی خواهیم بود و مرور مهمترین و داغترین رویدادهای خبری ایران و جهان طی هفته گذشته. گزارش و گفتگوهای ویژه ای نیز برای شما تدارک دیده ایم، از شما دعوت میکنیم با ما همراه باشید و این برنامه را برای دوستان خود نیز ارسال کنید.

یوتیوبدانلود