هشدار نسبت به افرایش تلفات کرونا در شهریور ماه

محمدرضا محبوب‌فر کارشناس کمیته پیشگیری از کرونا و عضو انجمن بهداشت محیط ایران با بیان نفوذ کرونا در همه روستاهای کشور گفت ممکن است در شهریورماه تعداد فوتیها به دو هزار نفردر روز برسد وی افزود بخش زیادی از مبتلایان فعلی در کشور مربوط به تردد‌ها و مسافرتهایی است که در ماه خرداد صورت گرفت. در حال حاضر تختها در بیمارستانها به قدری پر شده که تخت خالی برای بیماران بد حال و بیماران بالای پنجاه سال وجود نداردوی با انتقاد از سیاستهای ابهام دولت در مقابله با کورونا گفت اگر هم‌چنان دولت به توصیه و پیشنهاد دادن اکتفا کند و هم‌چنان در یک گیجی عمومی به سر ببرد و جامعه را هم گیج و گنگ کند، من فکر می‌کنم در ماه شهریور آمار مبتلایان به کرونا نه تنها کاسته نخواهد شد بلکه به‌جرأت می‌توانم بگویم تعداد مبتلایان تا شش برابر از اینی که امروز با آن مواجه هستیم افزایش پیدا خواهد کرد و تعداد مرگ و میر‌ها به روزانه بین 1600 تا دو هزار نفر خواهد رسید. این در شرایطی است که در آن زمان کادر پزشکی خسته هستند و کمبود امکانات افزایش یافته است.
وی گفت دولت روحانی نتواانسته امنیت بهداشتی را به عنوان اولویت خود انتخاب کند وگفت امروز دغدغه روحانی متأسفانه تورم و گرانی است که البته در آن امر هم نظاره‌گر هستند و اقدام عملی انجام نمی‌دهند
این در حالیست که روحانی روزانه شعار میدهد که امنیت بهداشتی اولویت اصلی دولت است ولی در عمل هیچ اقدام موثری انجام نمی دهد