مقامات دفاعی امریکا و رد موضع ترامپ در حمله به لبنان

به گزارش از سی ان ان، مقامات وزارت دفاع آمریکا با سخنان رئیس جمهوری این کشور مخالف هستند و می گویند هیچ نشانه ای از حمله به پایتخت لبنان نیست.ترامپ روز گذشته در مصاحبه با خبرنگاران با توجه به ابعاد حادثه آن را حمله نامیده بود و آن را مستند به گزارش نظامیها کرده بوود به گزارش باربارا استار،از پنتاگون سه مقام وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه تایید کردند که هیچ نشانی از حمله در انفجار بیروت دیده نشده است.چند مقام وزارت دفاع که خواستند نامشان فاش نشود نیز به سی ان ان گفتند که آنها نمی دانند ترامپ درباره چه چیزی صحبت می کند.
گفتنی است که تا این لحظه گزارش های متناقضی در مورد علت انفجار بیروت وجود دارد با این حال مقامات لبنانی این انفجار را حمله اعلام نکرده اند.