پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 14 امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای محمدرضا شاهید دوست و همکار دیرینه خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با کرونا و رویدادهای فرانسه و بررسی عملکرد روحانی به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو

وضع موجود در بازار مسکن

جزییات سفر ظریف به روسیه و عقد قرارداد 20 ساله