پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 13 امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل داستان دستگیری جمشید شارمهد و کارنامه وی و واکنش ها به آن و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو

وضع موجود در بازار مسکن

جزییات سفر ظریف به روسیه و عقد قرارداد 20 ساله