تفسیر خبر جمعه 10 امرداد

جمهوری اسلامی و ترس از آینده

میهمانان:
خانم گیتی پورفاضل و آقای علیرضا نوری زاده

جمعه ۱۰ مرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

یوتیوب دانلود