پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 10 امرداد

در برنامه امشب دکتر کاظم کردوانی نویسنده، جامعه شناس و محقق میهمان ماست. او درباره طرح رژیم برای مصادره کوه دماوند حقایقی تکان دهنده را آشکار میکند. دکتر علیرضا نوری زاده از دروغ سپاه در تصویر برداری ماهواره ای از پایگاه هوائی آمریکا در قطر میگوید و میزبان و میهمان همچنین در بیستمین سالروز خاموشی الف بامداد احمد شاملو به زیارت او میروند. پنجره بگشائید لحظه سفر به خانه پدری فرا میرسد.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو

وضع موجود در بازار مسکن

جزییات سفر ظریف به روسیه و عقد قرارداد 20 ساله