ف م سخن جمعه 1 شهریور

«دنیا از نگاه ف.م.سخن» برنامه ای است انتقادی با چاشنی طنز. طنز این برنامه البته برای قهقهه زدن نیست ، بلكه برای اندیشیدن به مصائبی است که گریبان ملت ما را گرفته . كه گاهاً ، حد و مرزِ طنز و هجو ، برای برخی از طنزپردازان ما مشخص نیست ، كه در اثر اين نوع طرز تلقي از طنز پردازي ، کار برای خنداندن به هر قیمت عرضه می شود . اما برنامه ما سعی می کند از این طرز فکر ، و شیوه طنز به دور باشد ، تا توانسته باشيم طنزی وزین و فاخر ، متناسب با سطح فرهنگ بینندگان تلویزیون «ایران فردا» عرضه کنيم . این برنامه توسط ف.م.سخن نوشته ميشود .