پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 24 تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل مصاحبه محمد سرافراز در باب فساد سپاه و نقش سردار طائب و آبرومند، اعدام سه مبارز کرد در زندان ارومیه، و انفجار در کارخانه معاینات گازی در فریمان و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو