سفیر پنجشنبه 31 مرداد

در این برنامه سفری خواهیم داشت به جوب ایتالیا و شما را با زیبایی های شهر مترا آشنا می کنیم . با ما همراه باشید