یکی بود یکی نبود چهارشنبه 20 فروردین برابر با 9 آوریل

سیزده بدر را پشت سر گذاشتیم و ایرانیان در جهان بیشتر از همه سال‌های غربت اینجا و آنجا این جشن را برگزار کردند. بازدید کنندگان پاسارگاد بیشترین شمار توریست‌های جهان را در روز اول فروردین بدست آوردند و این یعنی‌ هر روز بیشتر ایرانی‌ می‌شویم. عکس‌العمل فشار حکومت‌های اسلامی به جایی‌ رسیده که جوانان کشور‌های مسلمان با چادر و مقنعه از زیر زمین‌ها پارتی راه می‌‌اندازند و آخوند‌های چسبیده به حکومت هر روز بیشتر با روایت احادیث از جانب پیغمبر و امام زمان عوام را بیشتر به سوی خرافات میبرد اما…

دانلود