امکان مذاکره ایران با دولت دونالد ترامپ

علیرغم خروج ترامپ از برجام و فشارهای تحریمی علیه ایران وی در سخنرانی درايالات اكلاهاما گفت ايران منتظر است كه جو بايدن سناتور دموكرات آمريكايى و رقيب انتخاباتى او در انتخابات رياست جمهورى ٢٠٢٠ آمريكا پيروز شود و افزود ايران به شدت خواستار انجام دادن يك توافق است اما با جان كرى و بقيه به آنها مى گويند منتظر باشيد ترامپ ببازد ، آن وقت صاحب امريكا خواهيد شد ، من گفتم ما مى توانيم صبر كنيم ، شما مى توانيد صبر كنيد اما بعداً كه من پيروز شوم هزينه ى بيشترى را براى توافق خواهيد پرداخت
ايران در شرايط خاصى بعد از قطعنامه شوراى حكام عليه تهران ، به سر مى برد و نخستين قطعنامه ى سازمان ملل عليه ايران در پسابرجام می باشد . در مورد نحوه مذاکره با دولت ترامپ و یا دولت بایدن بحثهای زیادی در میان محافل سیاسی ایران در گرفته است .در این میان داوود هرميداس باوند ، استاد حقوق بين الملل در گفتگویی مطبوعاتی در پاسخ به اين سؤالات كه مذاكره در دور دوم ترامپ داراى هزينه هاى زيادى خواهد بود گفت اينكه مذاكره با ايران يك برگ برنده براى رأى آورى ترامپ محسوب مى شود شكى نيست و لى يادمان باشد كه بعد از دور دوم رياست جمهورى دور سومى براى ترامپ وجود ندارد ، آنچه در بعد از 2020 روى مى دهد قطعاً اعمال فشارهاى بيشتر به كشورمان بدون توجه به موضوع مذاكره است ، وى با تاكيد بر اينكه حتى با رئيس جمهور شدن بايدن نيز برجام نخواهد ماند گفت : اگرچه برجام از آن دموكرات هاست ، اما حتماً تغييراتى در آن صورت خواهد گرفت ، اينكه عده اى از جمله ترامپ مى گويند ايران منتظر بايدن است دليل آن نيست كه با روى كار آمدن بايدن به دوران اوباما باز خواهيم گشت ، حال اگر به جاى بايدن ترامپ بيايد حتى مذاكراتى را كه راجع به آن سخن مى گويد را فراموش خواهد كرد . باوند در خصوص پیشنهادهای هاى ترامپ براى مذاكره با ايران افزود پیشمهادهاى ترامپ فقط براى انتخابات است و بعيد است بعد از رسيدن به رياست جمهورى به ياد مذاكره بيفتد ، حال اگر در همين دور ايران با ترامپ وارد مذاكره نشود و او دوباره بر سر كار بيايد ، شاهد فشارهاى بيشتر عليه كشورمان باشيم چون آن زمان هيچ نيازى نيست تا ترامپ براى مردم خودش حتى نمايش يك انسان صلح جو يا أهل گفت و گو را اجرا كند و به فكر جمع كردن رأى باشد ، از حالا به بعد در آينده چه با بايدن چه با ترامپ برجام نقش واكسن را براى تهران نخواهد داشت تا در برابر هر اقدامى مصون بماند ، از اينرو انتظار براى آمدن بايدن منطقى به نظر نمى رسد و با روى كار آمدن دوباره ى ترامپ هم ممكن است موضوع مذاكره براى هميشه منتفى شود .