ترامپ وحذف تویت نژاد پرستانه بعد از انتقادها

به گزارش سی ان ان ،دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که یک فیلم را در توییتر خود باز نشر داده بود بخاطر انتقاداتی که به محتوای ان صورت گرفت آن را درحساب تویتر خود حذف کرد. دراین فیلم که ترامپ پیشتر حاضران در این تجمع را به عنوان افرادی بزرگ ستوده بود. افراد حاضر در یک تجمع ویژه سفید پوستان در فلوریدا تشکر کرده بودند وصحنه تقابل لفظی تعدادی از موافقان و مخالفان دونالد ترامپ را را نشان می دهد و فردی که هوادار دونالد ترامپ است در تجمع در حالی که شعاری مبنی بر سفید پوستان قدرتمند را سر می‌داد، مشاهده می شود. این شعار ویژه نژاد پرستان سفید پوست آمریکاست. در این فیلم معترضان به این مرد به وی القابی چون نازی و نژاد پرست دادند. تیم اسکات، سناتور سیاه پوست و جمهوریخواه این فیلم را نژاد پرستانه نامید وبازنشر این فیلم توسط دونالد ترامپ را غیرقابل دفاع نامید و خواستار حذف آن شد.کاخ سفید درمورد حذف این تویت گفته آقای ترامپ متوجه این جمله نشده بود واو فقط بخش اشتیاق هوادارانش را دیده بود .امریکا هفته هاست که بعد از مرگ جرج فلوید سیاهپوست بوسیله پلیس شاهد تظاهرات و اعتراضات ضد نژاد پرستی است .