چالش – قسمت سوم

در این قسمت از برنامه به میزبانی مسعود بابا پور به جنبش سبز تا قیام ملی آبانماه می پردازیم. میهمان بخش اول آقای منوچهر بختیاری (پدر پویا بختیاری) هستند و در بخش دیگر به گفتگو با خانم مهناز شیرالی و آقایان امیر رضا امیر بختیار و پیمان عارف خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

یوتیوب