کوچ ایرانیان – قسمت 26 یکشنبه 17 فروردین

این شماره از کوچ را همچنان با حال و هوای نوروزی آغاز میکنیم و در ابتدا سری میزنیم به جشن سیزده بدر امسال ایرانیان ساکن لس آنجلس و سپس به همراه علی لیمونادی به گفتگو با دکتر هدایت متین دفتری، نوه دکتر محمد مصدق مینشینیم و حال و هوای کوچ کنندگان ایرانی را از زبان وی خواهیم شنید.
با ما همراه باشید و این شماره از کوچ را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.بعد از تماشای برنامه به انتهای این برگ بیایید و در اتاق گفتگوها به ما بپیوندید و نظرات خود را پیرامون مسایل مطرح شده در این برنامه بیان کنید.

هدایت الله متین دفتری زاده ۱۳۱۲ نوه محمد مصدق و بنیانگذار جبهه دموکراتیک ملی ایران (منشعب شده از جبهه ملی در اسفند ۱۳۵۷) است. وی و حزب متبوعش در آغازین روزهای تاسیس شورای ملی مقاومت ایران بدان پیوست و تا سال ۱۳۷۶ نیز به همکاری با سازمان مجاهدین خلق ادامه داد.
یوتیوبدانلود