چالش – قسمت دوم

در این قسمت از برنام به میزبانی مسعود بابا پور به اعتراضات اخیر مردم آمریکا و مقایسه آن با قیام ملی آبانماه در ایران می پردازیم. میهمانان برنامه خانم مینا خانی و آقایان محمدرضا یزدان پناه و شاهین میلانی هستند. با ما همراه باشید.

یوتیوب