چالش – قسمت اول

در این برنامه به گفتگو و تبادل نظر پیرامون مسایل مهم سیاسی می پردازیم.
گفتگوی بخش اول با خانم لادن برومند
مناظره بخش دوم با موضوع: انقلاب آری یا نه؟ همراه با آقایان ایرج مصداقی، ابراهیم نبوی و سعید بشیرتاش.

یوتیوب