آرت بیت پنجشنبه 31 مرداد

سفری در هنر آباد جهان .سفری برای تماشای قامت بلند زیبایی آفرینان. هر هفته با شهیار قنبری در شبکه ایران فردا جایی برای سرزدن و شکفتن بیداران و هوشیاران ایران. آرت بیت سفری در هنر آباد جهان همراه با شهیار قنبری

می خواهید برنامه را دانلود کنید؟ اینجا کلیک کنید