پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 31 مرداد

در این برنامه دکتر نوریزاده تحلیلی خواهند داشت بر نحوه عملکرد اسلامیون افراطی در منطقه و نقش ایشان در اتفاقات اخیر مصر و سوریه. در ارتباط با پرونده های فساد مالی ( مافیای اقتصادی ) پرونده ای را می گشایند و چهره خائن دیگری را که به واسطه زدو بند های مافیایی و استفاده از رانت دولتی دست در جیب ملت ایران کرده است را رسوا می کنند با ما همراه باشید.