فایزه هاشمی و ضعف‌های اصلاح طلبان در مجلس دهم

ايران هميشه با تحولات و موضوعات متفاوتی دست به گريبان است ، فائزه هاشمى نماینده مجلس ششم وفعال اجتماعى و سياسى اصلاح طلب در یک مصاحبه مطبوعاتى به بررسى دغدغه هاى اين روزهاى ايران پرداخت ، فائزه در خصوص ارزيابى كه از عملكرد مجلس دهم دارد گفت در مجلس دهم نمايندگانى مثل : خانم سياوشى و سعيدى و سلحشورى و آقاى صادقى و مطهرى عملكرد خوبى داشتند،ولی در كل مجموعه فراكسيون اصلاح طلبان نتوانست از پتانسيل و جايگاه خودش استفاده مناسبى داشته باشد ، جدا از جناح ها ، مشكلات زيادى در كشور بوجود آمد و نبود مديريت كارآمد ازاین مسايل است و همين روند باعث شد اقدام قابل انتظارى در مجلس صورت نگيرد ، وى در خصوص موانع موفقيت اصلاح طلبان گفت : خود برخى مصوبات با مخالفت هايى مواجه شد و بخشى نتوانست رأى براى تصويب جمع كند ، برخى نمايندگان هم در صدد طرح مواضع شخصى خودشان بودند ، البته الان نمايندگان در خارج از مجلس هم مى توانند مواضع خودشان را بيان كنند . وى در خصوص مطهرى هم عنوان كرد : مطهرى در برخى مواضع اصلاح طلب بود ولى در مواضع فرهنگى و زنان تفكرات غير همسو داشت . وى در ارتباط با مجلس يازدهم و عملكرد نمايندگان اصولگرايش نسبت به عملكرد مجلس دهم گفت : عملكرد اصلاح طلبان مجلس دهم را صد در صد موفق ارزيابى نمى كنم ، عملكرد مجلس يازدهم مى تواند متضاد با مجلس دهم باشد ،اصولگرايان هر وقت در انتخاباتى پيروز مى شوند ، اختلافشان اوج مى گيرد و مقابل هم مى ايستند ، حتى اگر رئيس جمهور بعدى از جريان فكرى اصولگرا باشد باز درونشان مشكل خواهند داشت ،
ألبته در مجلس يازدهم ؛ اصولگرايان قسمتى از جامعه هستند و مشكلات و مطالبات مردم را مى بينند كه اميدوارم شايد خارج از لج و لجبازى كارهاى خوبى انجام دهند . وى در خصوص لج و لجبازى به عنوان يكى از موانع اصلى اصلاح طلبان در مجلس دهم گفت : بخشى از مخالفت ها كه با مجلس به دليل همين لجبازى ها مى شد اين بود كه اصولگرايان معتقد بودند ؛ نبايد يك موضوع به نام يك اصلاح طلب تمام شود و برايش ايجاد محبوبيت كند . وى در خصوص حضور نداشتن اصلاح طلبان در مجلس يازدهم گفت : ما اميدواريم اصولگرايان با درك مطالبات جامعه راه صحيح را بروند ، فرصت خوبى برايشان ايجاد شده ، اصولگرايان هر كارى بخواهند مى توانند انجام دهند ، شرايط مهياست تا گفت و گو كنند و برنامه ى نجات كشور از مشكلات را بريزند و مطالبات جامعه را محقق كنند . وى در رابطه با سخنان محمد حسين قديرى ابيانه كه ادعا كرده بود احمدى نژاد در انتخابات ١٤٠٠ ثبت نام خواهد كرد گفت : بعيد مى دانم ، اصولگرايان به سراغ كسى بروند كه يكبار از آن گزيده شده اند ، احمدى نژاد ٨ سال در حال درست كردن مشكلات عديده براى كشور بود و اگر عاقل باشند در انتخابات ١٤٠٠ روى وى سرمايه گذارى نخواهند كرد ، من احتمال حضور احمدى نژاد را ضعيف مى دانم ، احمدى نژاد ؛ احساساتى و غيرقابل اعتماد است و رفتارهاى غير منطقى زيادى دارد كه حتى در انتخابات رئيس جمهورى ٩٦ نیزرد صلاحيت شد .
وى در خصوص اعدام قاتل يعنى همان پدر رومينا به خواست مردم و اجازه ندادن قانون به قصاص پدر گفت : كشته شدن رومينا توسط پدرش اتفاق تلخى بود ، اميدوارم با تصميمات دادستانى و مجموعه قضايى ، ويژه به اين پرونده رسيدگى شود ، در بخشى از برداشت هاى فقهى ، همسر و فرزند جزو دارايى هاى فرد محسوب مى شود و بر اين أساس ، پدرى كه فرزند خود را به قتل برساند ، قصاص نمى شود و مهمتر اينكه شاكى خصوصى هم ندارد ، و يا شكايت را آبروريزى مى دانند ، سوم اينكه چنين پرونده هايى جنبه ى عمومى دارد و شخصى نيست ، اما اين موضوع و عدم تقاص پدر سبب رواج آن خطا در جامعه خواهد شد و با سرنوشت عموم مردم ارتباط دارد ، بنابر اين وظيفه دادستانى است كه براى حفاظت عمومى جامعه و زنان و دختران و حتى پسران به عنوان مدعى العموم وارد شود ، نكته چهارم اين است كه در چنين پرونده هايى پدر يا مادر بايد به اشد مجازات برسند . اگر اين بچه يعنى روميناى ١٣ ساله مشكلى داشت كه او را به خانواده اش تحويل نمى دادند ، پس نتيجه مى گيريم او ظاهراً خلافى نداشته و در ادامه پدرش اقدام به قتل او كرده است . اگر قرار باشد هر فردى خودش براى خودش دادگاه تشكيل دهد و اقدام به مجازات كند كه سنگ روى سنگ بند نمى شود و تفكرى خطرناك است . اگر با اين پديده تقابل جدى نشود ، معادلات در جامعه بهم مى ريزد .

وى در خصوص اينكه اگر لايحه ى منع خشونت عليه زنان تصويب مى شد حالا شاهد اين جنايت نبوديم گفت : متاسفانه ، ماده اى در اين لايحه به چنين موضوعى اشاره نكرده است ، در آن لايحه پدر از قصاص آزاد است و مادر هم كنار پدر كه صداى مدافعان حقوق زنان در نيايد ، اما حقوق فرزندان چه مى شود ، شانس آورديم لايحه با ايراداتش تصويب نشد . اگر لايحه اى كه الان هست تصويب مى شد مشكلات كم نمى شد ، لايحه ى خشونت عليه زنان لايحه ى جامعى نبود ، وقت آن است خانم ابتكار در جايگاه معاون رئيس جمهورى در امور زنان و خانواده و دولت ، لايحه را بررسى مجدد كنند . وى در رابطه با بررسى هاى صورت گرفته در خصوص قتل هاى ناموسى و چگونگى مقابله با اين موضوع در مناطقى از كشور گفت : هر موضوعى با فرهنگسازى و آموزش قابل حل است ، وقتى قانون به شكل صحيح ، تدوين و تصويب شود به تدريج منجر به فرهنگ سازى مى شود مثل جريمه ى راهنمايى و رانندگى كه با خطا كاران برخورد مى شود ، وظيفه ى حكومت ها و فرهنگ ها و انسان سازى است و بايد برنامه ريزى كرد تا جامعه به سمت درست پيش برود ، قانون مهمترين راهكار مقابله با قتل هاى ناموسى است ، نهادهاى مسئول بايد با عدم رعايت قانون برخورد جدى داشته باشند ، مسئولان بايد براى فرهنگسازى و قانون مرتبط برنامه ريزى كنند ، قانون كه تصويب شد و مجازات در نظر گرفته شد ، با آموزش و اطلاع رسانى مناسب و آموزش هاى روان شناسى و جامعه شناسى فضا ايجاد كنند ، ترس مجازات حتى اعدام بايد باشد و در كنار آن بايد آموزش و برنامه ريزى باشد .
وی افزود وظيفه ى حكومت ها و فرهنگ ها انسان سازى است و بايد برنامه ريزى كرد تا جامعه به سمت درست پيش برود ، قانون مهمترين راهكار مقابله با قتل هاى ناموسى است ، نهادهاى مسئول بايد با عدم رعايت قانون برخورد جدى داشته باشد ، مسئولان بايد براى فرهنگسازى و قانون مرتبط برنامه ريزى كنند ، قانون كه تصويب شد و مجازات در نظر گرفته شد ، با آموزش و اطلاع رسانى مناسب و آموزش هاى روان شناسى و جامعه شناسى فضا ايجاد كنند ، ترس مجازات حتى اعدام بايد باشد و در كنار آن بايد آموزش و برنامه ريزى باشد