هنر معاصر – فابین اوفنر – بخش اول

فابین اوفنر، عکاس سوئیسی، لحظه‌های استثنایی را به تصویر می‌کشد؛ لحظاتی را که با چشم غیرمسلح نمی‌توان دید. بسیاری از بازدیدکنندگان آثار او متعجب می‌شوند وقتی درمی‌یابند عکس‌های او نقاشی نیستند.

دانلود