پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 30 اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل جوانگرایی مورد نظر خامنه ای در دولت آینده و گمانه زنی برای انتخاب رئیس جمهوری و ادعای سخنگوی دولت در باب زندگی یهودیان در ایران و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو