کوچ ایرانیان 186 – مروری بر چهل و دو سال سیاه

در این شماره از کوچ ایرانیان همراه با علی لیمونادی به گفتگو با آقای اردشیر زاهدی (وزیر خارجه سابق ایران) خواهیم پرداخت.

یوتیوب فایل صوتی