پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 11 فروردین

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. ابتدا همراه با شما خوبان اشاره ای به اعتقاد رهبر شیعیان جهان به جن و انس و دست داشتن امریکا به حمله بیولوژیک با ویروس کرونا به ایران خواهیم داشت و از زوال عقل سید علی خامنه ای با شما سخن خواهیم گفت. سپس به دیدن چند ویدیو کلیپ در ارتباط با ویروس کرونا و پاسخ سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در ارتباط با پرواز هواپیمایی ماهان به چین خواهیم نشست و از علل و چگونگی شیوع این ویروس در ایران با شما صحبت خواهیم کرد. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو