کوچ ایرانیان قسمت بیست و سوم یکشنبه 25 اسفند

این شماره از کوچ را در آخرین روزهای باقی مانده از سال 92 و همچنان در آرزوی بهار آزادی برای مام میهن به شما تقدیم میکنیم . در این برنامه شاهد ویدیویی بی نظیر و ارزشمند از استاد جاودانه شعر و ادب فارسی ، فریدون مشیری خواهیم بود که برای ادای احترام بر سر مزار دکتر محمد مصدق دولتمرد بزرگ تاریخ ایران رفته است و شعری در وصف  او می خواند.  این ویدیو در آرشیو تلویزیون ایرانیان توسط علی لیمونادی تهیه شده است.  این شماره از برنامه را از دست ندهید و دوستان خود را نیز به این ضیافت دعوت نمایید.

دانلود یوتیوب