تفسیر خبر دوشنبه 28 مرداد

در تفسیر خبر امشب با جمشید چالنگی به بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در ایران اسلامی امروز می پردازیم. میهمان قسمت نخست امروز خانم ناهید حسینی فعال حقوق بشر در لندن هستند.در نیم ساعت دوم برنامه به فاجعه ی سینما رکس آبادان خواهیم پرداخت با پیمان ماندگار مستند ساز برجسته ایرانی. با ما همراه باشید