صفحه یک دوشنبه 28 مرداد

در صفحه یک امشب می‌بینید : باز پرداخت بدهی اسرائیل به ایران در دولت روحانی فائزه هاشمی تبرئه ، اما فاطمه هاشمی‌ احضار شد تیترِ غیر متعارف روزنامه قانون با لحنی دشنامی به قاضی مرتضوی ” اول و آخرِ مرتضوی ” با ما باشید به خانه باز خواهیم گشت