پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 2 اسفند

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. ابتدا شما را به دیدن گزارشی از آقای محمدرضا شاهید دعوت می کنیم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با دو میهمان برنامه آقایان دکتر قاسم شعله سعدی از تهران و دکتر مهران براتی عضو شورای گذار می نشینیم و با ایشان در ارتباط با انتخابات به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو