کوچ ایرانیان قسمت بیست و دوم یکشنبه ۱۸ اسفند

در ادامه بحث و بررسی پیرامون بیش از سی و پنج سال فعالیت اپوزسیون ایرانی خارج از کشور ، در این شماره از کوچ ایرانیان ، علی لیمونادی ما را با دیدگاههای دو تن از نظامیان حکومت سابق که اکنون در بین ما نیستند و چهره در نقاب خاک برکشیده اند آشنا میکند،  تیمسار احمد مدنی و تیمسار معین زاده حدود سی سال پیس جلوی دوربین “تاریخ شفاهی ایرانیان” قرار گرفتند و نظرات و دیدگاههای خود را در ارتباط با آینده ایران بیان نمودند ، با ما همراه باشید و این برنامه را از دست ندهید.

یوتیوبدانلود