زیر آسمان پاریس شنبه 17 اسفند

سی و ششمین برنامه زیر آسمان پاریس را آغاز میکنیم با از دیده ها تا شنیده ها ی این هفته و بازتاب اخبار و رویدادهای اوکراین در رسانه های فرانسوی زبان. در بخش بعدی برنامه گوشه کوتاهی از گفتگوی محمدرضا شاهید با والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی  را خواهیم دید ، البته به شما وعده میدهیم که در برنامه هفته آینده کل گفتگو را تقدیم حضورتان نماییم. در ادامه سفرمان به زیر آسمان پاریس سری میزنیم به کنفرانسی که به بررسی سلامت روحی ایرانیان برون مرز می پردازد و سخنان دکتر فواد صابران و طرح این سوال که آیا ایرانیان دیوانه اند؟

با ما باشید و دوستان خود را نیز در این سفر به همراه بیاورید.

یوتیوبدانلود