ایران و جهان در هفته ای که گذشت شنبه 17 اسفند

در این شماره از برنامه همچون روال پیشین با فریبا شیرازی خواهیم بود و مرور مهمترین و داغترین رویدادهای خبری ایران و جهان طی هفته گذشته. گزارش و گفتگوهای اختصاصی نیز در این برنامه خواهیم داشت ،  از شما دعوت میکنیم با ما همراه باشید و این برنامه را برای دوستان خود نیز ارسال کنید.

منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادات شما در زیر همین پست هستیم.

شما میتوانید  متن خبرها را نیز در مجله خبری ایران فردا ” خلیج فارس”  پیداکنید.

یوتیوبدانلود