تفسیر خبر پنجشنبه 24 بهمن – تکرار

بازماندگان فاجعه شلیک به هواپیمای اوکراینی سخن می گویند
در گفتگو با آقای مهرزاد زارعی (پدر آراد زارعی) و امید ارسلانی ( از خانواده ارسلانی و مولانی)
پنجشنبه ۲۴ بهمن | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو