پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 22 بهمن

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. امروز ۲۲ بهمن است و سالروز انقلاب، و به همین مناسبت ابتدا نگاهی به وقایع روز ۲۲ بهمن ۵۷ خواهیم افکند. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان برنامه آقای علیرضا ساسانیان می نشینیم. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو