پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 7 بهمن

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. ابتدا نگاهی به وضعیت روحانیت قبل از انقلاب و وضعیت فعلی آنها خواهیم افکند. سپس اشاره ای به مخالفت بعضی از روشنفکران با خاندان پهلوی خواهیم داشت و توضیحاتی تقدیم حضورتان خواهیم نمود. در ادامه به دیدن دو ویدیو کلیپ خواهیم نشست و در این باره با شما سخن می گوییم. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو