تفسیر خبر چهارشنبه 25 دی

سیل در سیستان و بلوچستان و ایران بدون جمهوری اسلامی
نیمه اول: گفتگو با آقای عبدالستار دوشوکی و خانم هما (شهروند معترض/شیراز)
نیمه دوم : گفتگو با آقای زرتشت احمدی راغب ( از امضا کنندگان بیانیه ۱۴
چهارشنبه ۲۵ دی | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو