پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 25 دی

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با خانم دکتر شیرین عبادی حقوقدان و مدافع حقوق بشر می نشینیم و با ایشان در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و اعتراضات مردمی و سرکوب رژیم به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو