تفسیر خبر جمعه 29 آذر

آمریکا و اوضاع جاری در ایران
در گفتگو با آقایان علیرضا نوری زاده، خلیل حسینی (شهروند / کرمانشاه) و علی ارقند (شهروند و فرزند جانباز / لنگرود)
جمعه ۲۹ آذر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو