تفسیر خبر جمعه 25 مرداد

جمشید چالنگی و مهیمانان جمعه شب های تفسیر خبر دکتر محسن سازگارا و دکتر علیرضا نوریزاده. با ما همراه باشید