پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 21 آذر

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای کاوه موسوی حقوقدان خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با پیگیری پرونده حمید نوری بازپرس حکومت جهل و جور و فساد و یکی از عاملان کشتار سال ۶۷ در زندان رجایی شهر و احقاق حقوق کشته شدگان در راه آزادی ایران به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو