پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 18 آذر

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. در بخش اول برنامه توجه شما را به پیام ویدیویی گلشیفته فراهانی در ارتباط با قیام خونین آبان ماه جلب خواهیم نمود. سپس به تحلیل و بررسی سخنان روحانی در ۱۶ آذر و کارنامه سیاه وی خواهیم پرداخت و با شما سخن میگوییم. در ادامه شما را از پیام آقای عبدالرسول مرتضوی از امضاء کنندگان نامه ۱۴ نفره که در زندان اصفهان محبوس می باشد خطاب به رهبری آگاه می نماییم. در بخش دوم برنامه به منطقه خواهیم رفت و شما را در جریان مهمترین رویدادها و خبرها قرار خواهیم داد. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو