تفسیر خبر سه شنبه 12 آذر

به میدان آمدن کارگزاران پیشین، جاری و صادراتی برای حفظ حکومت
با نگاهی به کشتار مردم در نیزارهای ماهشهر
در گفتگو با آقایان ایرج مصداقی، مجتبی موسوی و فواد پاشایی
سه شنبه ۱۲ آذر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو