تفسیر خبر چهارشنبه 6 آذر

جهان آزاد و اعتراضات در ایران
میهمانان: آقایان مهران براتی و جلال ایجادی
و در نیمه دوم گفتگو میکنیم با آقای مسعود سررشته (افسر کمیته مشترک ضد خرابکاری پیشین)
چهارشنبه ۶ آذر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو