تفسیر خبر – گفتگو با آقای برایان هوک

‏در گفتگوئی كه با آقای برايان هوك مسئول پرونده ايران ⁩ در وزارت خارجه آمريكا داشتم وی تاكيد كرد، در اين وضعيت حساس ،دولت ⁧ آمريكا ⁩ تا به آخر در كنار مردم ايران، برای دست يافتن آنها به خواسته هايشان ايستاده است.
‏متن گفتگوی تلويزيونی من با آقای برايان هوك

یوتیوب