تفسیر خبر دوشنبه 6 آبان

در آستانه روز جهانی کوروش: آیا انقلاب دست آوردی برای ایران داشته است؟
میهمانان:
نیمه نخست: خانم مریم معمار صادقی
نیمه دوم: آقایان خسرو فروهر و شروان فشندی
دوشنبه ۶ آبان | ۲۰:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۵ صبح و ۱۳:۳۰

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو