چمتا سه شنبه 6 اسفند – شرلی بسی

” مروارید سیاه موسیقی بریتانیاست و شهره ترین چهره ی زن موسیقی این کشور؛ بیش از نیم قرن است که هویتی از صحنه و موسیقی برای همه مردمان زمین شده و از جمله ی معدود هنرمندانی که همچنان با شکوه و هیبت سالها ی طلایی دهه های شصت و هفتاد آواز می خوانند. ”

دانلود