پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 3 مهر

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. ابتدا به مناسبت درگذشت فرهنگ فرهی نویسنده و روزنامه نگار که چندی پیش به هفت هزار سالگان پیوست با شما سخن میگوییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان برنامه جناب آقای مصطفوی طباطبایی کارشناس نفت و انرژی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو