تفسیر خبر سه شنبه 2 مهر‎

⁃ آنچه پرزیدنت ترامپ درباره حکومت ایران در مجمع عمومی سازمان ملل گفت
⁃ مسئول دانستن ایران از طرف بریتانیا فرانسه و آلمان در ارتباط با حمله به تاسیسات نفتی عربستان.
میهمانان: آقایان سعید بشیرتاش و امیرتوحید فاضل (خبرنگار پناهنده)
سه شنبه ۲ مهر | ۲۰:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۵ صبح و ۱۳:۳۰

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو