تفسیر خبر سه شنبه 26 شهریور‎

چه طرف، کسان و کشورهایی از حمله به تاسیسات نفتی عربستان سود می برند؟
میهمانان: آقایان رضا تقی زاده و سهراب سبحانی
سه شنبه ۲۶ شهریور | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو