تفسیر خبر دوشنبه 25 شهریور‎

امشب در تفسیر خبر:
در بخش نخست با خانم دكتر دريا صفائی (عضو مجلس ملی بلژيك) درباره علت و پی آمدهای خود سوزی سحر خداياری گفتگو می كنيم.
در ادامه آقای علی نوری زاد آخرين اخبار از وضعيت پدر خود (محمد نوری زاد) و ديگر هم بندان او را با ما در ميان می گذارد.
و در بخش سوم علاوه بر آخرين اخبار، گزارش تفسيری مرا درباره حمله به تاسيسات نفتی عربستان و پی آمدهای آن می شنويد.

با امید به فردایی بهتر

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو