آپوزیت 293

در برنامه این هفته راهکارهای مختلف نظام مقدّس برای رهایی از بحرانهای گریبان گیر بررسی شده. در همین راستا رفتارهای حکومت اسلامی و سخنان مقاماتش را از پیش روی می‌گذرانیم.

دانلود